Klik hier voor de laatste wedstrijduitslagen

De eerste wedstrijd; Vraag & Antwoord

Wedstrijdtermen
Hajime
Soremade
Maté
Osaekomi
Toketa
Sonomama
Yoshi
Hiki-Wake


Begin van de wedstrijd
Einde van de wedstrijd
Stoppen (tijdstop)
Houdgreep
Houdgreep verbroken
Niet bewegen (houdgreep en wedstrijd stoppen)
Doorgaan (houdgreep en wedstrijd weer starten)
Onbeslist

Houdgrepen

Ippon 25 sec.

Yuko 15-19 sec.

Waza-Ari 20-24 sec.

Let op!
Indien de judoka al een waza-ari heeft is 20 seconden voldoende voor ippon.

Straffen
Straffen worden direct omgezet in een waardering voor de tegenstander.
Shido = 1e waarschuwing
Yuko = 2e waarschuwing
Chui = Yuko
Keikoku = Waza-Ari
Hansoku-Make = Ippon

Weetjes
– Als je bijvoorbeeld 3 keer Yuko en 1 keer Waza-Ari hebt telt dat maar voor 1 keer een Waza-Ari, dus 7 punten.
– Bij een afvalsysteem lig je er uit als je 2 partijen verliest.
– Er kunnen ook kruisfinales zijn. Dan kun je met 4 partijen winnen met ippon en na 1 partij verliezen er nog uit liggen zonder een prijs te behalen.
– De deelnemerskaarten kun je altijd in de zaal bij Martin ophalen of bij één van de bestuursleden voordat je gaat wegen.