Klik op onderstaande tekeningen voor een filmpje van de worp.

De-ashi-harai

Hiza-guruma

Sasae-tsuri-komi-ashi

Uki-goshi

O-soto-gari

O-goshi

O-uchi-gari

Seoi-nage

Ko-soto-gari

Ko-uchi-gari

Koshi-guruma

Tsurikomi-goshi

Okuri-ashi-harai

Tai-otoshi

Harai-goshi

Uchi-mata

Ko-soto-gake

Tsuri-goshi

Yoko-otoshi

Ashi-guruma

Hane-goshi

Harai-tsurikomi-ashi

Tomoe-nage

Kata-guruma

Sumi-gaeshi

Tani-otoshi

Hane-makikomi

Sukui-nage

Utsuri-goshi

O-guruma

Soto-makikomi

Uki-otoshi

O-soto-guruma

Uki-waza

http://www.judoinfo.com/video/gokyo/UkiWaza.wmv

Yoko-wakare

Yoko-guruma

Ushiro-goshi

Ura-nage

Sumi-otoshi

Yoko-gake